Κατά τη διάρκεια της ζωής μας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις που κάποιες φορές μπορεί να δυσχεραίνουν υπερβολικά την καθημερινότητα μας, ακόμη και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις αλλά και ανθρώπους που βλάπτουν την ψυχική μας υγεία.

Ωστόσο, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις παρούσες δυσκολίες, πρέπει πρώτα να ανακαλύψουμε τις βαθύτερες αιτίες των συμπτωμάτων μας που κρύβονται βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Μέσω της ψυχοθεραπείας λοιπόν θα γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο γύρω μας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία δέσμευσης τόσο από τον θεραπευτή, όσο και από τον θεραπευόμενο, που απαιτεί αφοσίωση, ειλικρίνεια, σεβασμό και φυσικά εμπιστοσύνη. Ο θεραπευτής, δεσμεύεται να τηρήσει πλήρη εχεμύθεια μέσω του απορρήτου, το οποίο θα σπάσει μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν χρειάζεστε βοήθεια και θέλετε να ξεκινήστε ψυχοθεραπεία, επικοινωνήστε μαζί μας.