Επιστροφές προϊόντων γενικά δεν γίνονται δεκτές λόγω φύσεως του προϊόντος, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων και κατόπιν συνεννόησης για τα διαδικαστικά με την Εταιρεία.